GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Thời gian khám nghĩa vụ công an nhân dân

Hỏi: Con tôi sắp đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự nhưng gia đình muốn cháu đi nghĩa vụ trong ngành công an. Vậy xin hỏi, quy định về việc thực hiện nghĩa vụ tham gia công an, thời gian khám sức khỏe của cháu được quy định ra sao?

Lê Minh Nghĩa (Khánh Sơn)

Trả lời: Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về việc khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Như vậy, cả 2 đối tượng này đều được quy định giống nhau. Theo đó, chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập hội đồng khám sức khỏe theo đề nghị của phòng y tế cùng cấp. Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ; trưởng công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày. Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện tổ chức khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ và gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; trường hợp cần thiết, quyết định việc xét nghiệm cận lâm sàng, bao gồm xét nghiệm phát hiện ma túy, HIV; bảo đảm chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Thời gian khám sức khỏe từ ngày 01-11 đến hết ngày 31-12 hàng năm. Kết quả phân loại sức khỏe phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

Luật gia MINH HƯƠNG

Các tin khác