DỊCH VỤ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

Một số địa chỉ tư vấn và trợ giúp pháp lý về HIV/AIDS

1. Phòng trợ giúp pháp lý về HIV/AIDS, Trung tâm Tư vấn pháp luật và chính sách về Y tế, HIV/AIDS tại Hà Nội

Địa chỉ: Số 1/135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0435379335

2. Đường dây tư vấn 1800 1521 (miễn phí các cuộc gọi đến)

3. Văn phòng trợ giúp pháp lý về HIV/AIDS tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 111 Lê Thánh Tôn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 088223028

4. Văn phòng trợ giúp pháp lý về HIV/AIDS tại Quảng Ninh

Địa chỉ: Cột 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033820014

5. Văn phòng trợ giúp pháp lý về HIV/AIDS tại An Giang

Địa chỉ: Số 18/5B đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 076 934222

Các tin khác