KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH KHÓA VI

Đề nghị tỉnh giải quyết dứt điểm việc bồi thường cho các hộ dân bị nứt nhà do thi công công trình Hầm đường bộ Đèo Cả

Kiến nghị của cử tri: Đề nghị tỉnh giải quyết dứt điểm việc bồi thường cho các hộ dân bị nứt nhà do thi công công trình Hầm đường bộ Đèo Cả.

Trả lời: Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo phản ánh, kiến nghị của các công dân liên quan đến việc nhà ở bị thiệt hại do ảnh hưởng thi công dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả, UBND huyện Vạn Ninh đã làm việc trực tiếp và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhà đầu tư, các ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện việc giám định và bồi thường thiệt hại cho các hộ dân có nhà ở bị nứt do ảnh hưởng bởi thi công dự án. Đồng thời, UBND huyện Vạn Ninh đã tổ chức nhiều buổi đối thoại trực tiếp với các hộ dân có phản ánh, kiến nghị liên quan đến nhà ở bị nứt do ảnh hưởng thi công dự án để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thi công dự án và thông báo các chủ trương, chỉ đạo của UBND tỉnh có liên quan, đặc biệt thông báo cho người dân biết việc Nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả đã chuyển kinh phí 2.528.711.018 đồng để ký quỹ, tạm ứng kinh phí về đền bù thiệt hại cho các trường hợp nhà dân bị hư hỏng do ảnh hưởng thi công dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả vào tài khoản tiền gửi của huyện Vạn Ninh tại Kho bạc Nhà nước huyện Vạn Ninh để quản lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tính đến ngày 2-12-2016, tổng số hộ dân có nhà ở bị nứt do ảnh thi công Hầm đường bộ qua Đèo Cả là 1.150 hộ, trong đó: 951 hộ đã được giám định, công bố mức độ thiệt hại, 199 hộ chưa giám định mức độ thiệt hại, 721 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và 230 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà ở Nhà đầu tư đã chi trả hơn 4.645.450.000 đồng.

Ngày 2-11-2016, UBND huyện Vạn Ninh đã làm việc với Nhà đầu tư và tại Thông báo kết luận số 254/TB-UBND ngày 7-11-2016 chỉ đạo Ban Quản lý các Dự án Đầu tư Đèo Cả tập trung phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để vận động các hộ đã công bố giá trị bồi thường thiệt hại nhận tiền; đồng thời đối với các trường hợp hiện đang giám định, tính toán giá trị bồi thường, UBND huyện Vạn Ninh đã đề nghị Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành việc giám định, tiến hành công bố giá trị dự toán bồi thường cho tất cả các trường hợp còn lại, tạo điều kiện cho người dân sớm sửa chữa nhà ở trước Tết Nguyên đán năm 2017.

Thời gian đến, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Vạn Ninh tiếp tục theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Nhà đầu tư tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp còn lại có nhà ở bị nứt do ảnh hưởng thi công dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả, tạo điều kiện cho người dân sớm sửa chữa nhà ở trước Tết Nguyên đán năm 2017.

Các tin khác