THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Theo đó, từ ngày 20-10-2011, UBND tỉnh giao UBND thành phố Nha Trang cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Nha Trang, trừ các tuyến đường: Trần Phú, Phạm Văn Đồng và tại các nút giao thông (ngã năm, ngã sáu, ngã bảy) do Sở Xây dựng thực hiện cấp phép (sau khi UBND tỉnh có ý kiến thỏa thuận phương án kiến trúc).

Cá nhân (tổ chức) có nhu cầu xin cấp phép xây dựng nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính, lấy phiếu giao nhận và hẹn ngày nhận kết quả. Cơ quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính, viết phiếu nhận và hẹn ngày trả kết quả. Xử lý hồ sơ và trả kết quả cho công dân tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính.

Theo Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11-1-2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp phép xây dựng, mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 50.000 đồng/giấy phép; công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

BBT

Các tin khác