Thông tin cho báo chí

Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác dân số, Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2016

Thực hiện Công văn số 9164/UBND-KGVX ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác dân số, Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2016;

Căn cứ Kế hoạch số 2971/KH-SYT ngày 22/11/2016 của Sở Y tế hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác dân số, Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền…(Chi tiết>>)

Khẩu hiệu tuyên truyền

Các tin khác