- Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh       - Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII

24.4 °C

Độ ẩm: 100%
Sức gió: 18km/h

Sẽ thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải vào tháng 6-2017

Ngày 2-12-2016, Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết chuyến công tác thẩm định của đoàn công tác WB về Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải (giai đoạn 2)Thông tin
SỰ KIỆN QUA CON SỐ
14.391 tỷ đồng
Thu ngân sách 10 tháng năm 2016