Khánh Hòa là xứ Trầm Hương - Non cao biển rộng, người thương đi về

24.4 °C

Độ ẩm: 100%
Sức gió: 18km/h

APEC 2017 tại TP. Nha Trang:
Sôi nổi trong ngày làm việc thứ 2

Ngày 19-2, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan tiếp tục diễn ra sôi nổi với các hoạt động của 10 nhóm công tác và tiểu ban APEC trên các lĩnh vựcThông tin
SỰ KIỆN QUA CON SỐ
1.968 tỷ đồng
Thu ngân sách tháng 1 năm 2017